Kurulum aslında iki bölümden oluşur. Demir iskele ve ağaç direkler üzerine kurulum. Çadır dikilip size gönderildiğinde 2 parça halinde gelir. Bunlardan biri çadırın üst kısmı diğeri çadırın etrafıdır.

Demir iskele üstüne yörük çadırı kurulumu;
Demir iskele üzerine yörük çadırı kurulum oldukça basittir.

İki parça olarak gönderilen çadırın üst kısmı tamamen yere serilir.

İnce şeritler halinde dikilmiş kolonlar baz alınır ve o kolonlar çadırın alt kısmına gelecek şekilde ayarlanır.

Kolonların uç kısımlarında bulunan deliklerden ipler bağlanır.

İpler iskelenin üstünden karşı tarafa atılır ve oradan asılır.

Kolonların uç kısımlarının hepsinden ipler bağlandıktan sonra eşit bir biçimde çadır gerilir.

Etrafı için kullanılan kısım ise, çadırın bir tarafından başlanır ve iyice gerdirilerek etrafına dönülür.

Ağaç direkler üstüne kıl çadır kurulumu;
Ağaç direkler üzerine kıl çadırı kurulumu oldukça zahmetlidir.

İki parça olarak gönderilen çadırın üst kısmı tamamen yere serilir.

İnce şeritler halinde dikilmiş kolonlar baz alınır ve o kolonlar çadırın alt kısmına gelecek şekilde ayarlanır.

Kolonların uç kısımlarında bulunan deliklerden gerdirme payı olacak şekilde ipler bağlanır.

Çadırın dört köşesinden ikişer ip bağlamak gerekmektedir.

Bağlanan her ipin alt kısmına direkler çadıra çivilerle çakılır ve direkler çadıra sabitlerir.

Daha sonra çadırı gerdirek ayakta tutmak için her bağlanan ipin karşısından yere büyük çiviler (zikke) çakılır.

İpler zikkelerin deliklerinden geçirilir ve direkler ayakta kalacak şekilde yavaş yavaş her etrafından çadır ayağa kaldırılır.

Çadır ayakta her etrafından eşit bir şekilde iplerden çadır gerdirilir.

Etrafı için gönderilen kısım ise, çadırın bir tarafından başlanır ve iyice gerdirilerek etrafına dönülür.

Yorum Yapma